Европроекти

Бихме искали да Ви информираме, че на 17.10.2022 г. Министерство на иновациите и растежа обяви процедурата за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв. По процедурата не се изисква собствено съфинансиране от страна на кандидатите.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез системата ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: : https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active . Тук ще намерите всички необходими документи и информация за кандидатстване.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

Изтеглете Приложение 13 „Заявени услуги и решения, съгласно списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ.

Приканваме Ви  възможно най-бързо да заявите своето желание за финансиране чрез системата на ИСУН. 

Екипът на Carrot Solutions е на разположение за безплатна техническа консултация, ако не сте сигурни кое е най-подходящото решение за Вашия бизнес.

Оставам на разположение за допълнителна информация!

Пишете ни за консултация

  • +359 885 132 533
  • sales@carrot.bg
  • София, ул. Мечка 35